Terminarz pokazów spektaklu „Baczyński. Apokalipsa” w ramach „Kultury dostępnej”

Poniżej przedstawiamy terminarz pokazów spektaklu w ośrodkach kultury w województwie pomorskim. Widownię będą stanowili przede wszystkim uczniowie liceów, szczególnie klasy maturalne. Wszyscy obejrzą monodram bezpłatnie.

Koncept pokazów zakłada, że nauczyciel przygotuje uczniów do odbioru, korzystając ze scenariusza lekcyjnego zamieszczonego na tej stronie, następnie odbędzie się inscenizacja, po której nastąpi moderowana rozmowa pospektaklowa. W dalszej kolejności, proponujemy wykorzystanie na lekcji drugiego scenariusza lekcyjnego.

24.09 Kwidzyńskie Centrum Kultury

1.10 Dzierzgoński Ośrodek Kultury

5.11 Słupski Ośrodek Kultury

12.11 Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego (zmiana terminu na 15.11)

19.11 Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck

26.11 Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

3.12 Miejski Dom Kultury w Człuchowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

loga

O programie Kultura dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i niezaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania mają stwarzać warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.