SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KRZYSZTOFA KAMILA BACZŃSKIEGO w III LO

Urodziny poety.

22 stycznia 2019 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Fundacja Pomysłodalnia i III LO w Gdyni są organizatorami uroczystej sesji odbywającej się w rocznicę urodzin wielkiego poety.

Program.

I część: Życiopisanie

1. Biografia poety jako reprezentanta pokolenia Kolumbów

2. Pokolenie wolnych ludzi wobec mitu, historii i konfabulacji po 1918 roku

3. Świadectwo życia pokolenia Kolumbów

4. Matka totalna w konfrontacji ze światem

Wystąpienie zespołu: Maciej Kurkowski i Jan Gałat

 Dyskusja (15 min.)

II cześć: Tematyka, topika, poetyka

1.Katastroficzne preludium

2. Baczyńskiego uwikłanie w w historię

3. Między sprzecznymi nakazami: sztuka i czyn zbrojny

4. Liryka religijna

5. Topika w poezji Baczyńskiego. Obrazowanie kosmiczne

Wystąpienie zespołu: Maciej Kurkowski i Jan Gałat

Dyskusja  (15 min.)

III część:  Życie pośmiertne poety w literaturze i kulturze

1.Baczyńskiego życie pośmiertne w literaturze i kulturze (poezji, piosence, filmie, teatrze) (film).

2. Popkulturowe tęsknota za wartościami niezłomnego

3. Historia alternatywna

Film Jeden z nas …to jestem ja… 

Dyskusja  (15 min.)