Konstanty Kajtoch

Licealista, miłośnik teatru, amator fotografii, „złota rączka”.