„Baczyński.Apokalipsa” dofinansowany w programie MKiDN „Kultura dostępna”

Miło nam poinformować, że spektakl wyprodukowany przez fundację otrzymał wsparcie finansowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna”.

Dzięki dofinansowaniu spektakl „Baczyński. Apokalipsa”, którego premiera odbyła się w listopadzie 2017 roku, pokazany zostanie w siedmiu powiatach. Zawitamy do:

  • Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck
  • Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego
  • Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie
  • Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
  • Żuławskiego Ośrodka Kultury
  • Kwidzyńskiego Centrum Kultury
  • Słupskiego Ośrodka Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

loga

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i niezaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania mają stwarzać warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.